Eco – technologie

Eco – technologie jsou technologie využívající obnovitelné zdroje energie, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s dobou jejich využívání; např. sluneční energie, větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, energie z biomasy.

Fotovoltaika

fotovoltaicky panel Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, tedy buněk, jež jsou vyrobeny z materiálů, které převádějí sluneční záření na stejnosměrný proud. Tento proud se převádí na střídavý a dále se využívá pro provoz domu.

Solární kolektory

solarni kolektor Při průchodu slunečních paprsků skleněným krytem kolektoru jsou paprsky pohlcovány do absorbéru, který se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu absorbéru jsou paprsky přeměňovány na tepelnou energii. Absorbér je tvořen trubkami, které jsou natřeny selektivní barvou (typ černé barvy, absorbující teplo lépe než černá barva) a jsou umístěny velice těsně u sebe, aby lépe šířily teplo. Sklo kolektorů neumožňuje odchod tepla prouděním do ovzduší, teplo se tedy absorbuje zpět do trubek. V trubkách je teplonosná kapalina , která se zahřívá a postupuje prouděním z absorbéru (množství trubek vedle sebe) do jedné trubice vedoucí do výměníku, ve kterém se teplá voda uchovává pro další využití.

Tepelná čerpadla

tepelne cerpadloTepelné čerpadlo odebírá teplo z vnějšího prostředí (země, vzduch, voda), převádí ho na vyšší teplotní hladinu a následně jej lze využívat k vytápění nebo ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo pracuje s nízkou spotřebou vstupní energie a nevyžaduje náročnou údržbu. Navíc pracuje tiše a nesnižuje komfort bydlení.

Rekuperace vzduchu

rekuperace vzduchu Nucené větrání s rekuperací tepla funguje na principu odebírání tepla ze vzduchu odsávaného z obytného prostoru. Takto získané teplo je využito k ohřívání chladného venkovního vzduchu v zimním období. Díky rekuperační jednotce je tak jednou vyrobené teplo udržováno v obytném prostoru, aniž by došlo ke smíchání odváděného vzduchu s čerstvým přiváděným. Rekuperační jednotka má svůj přínos i v letním období, kdy je vzduch v obytném prostoru chladnější a teplý venkovní vzduch je tímto ve výměníku ochlazován. Dalším přínosem nuceného větrání je zajištění optimální výměny vzduchu i v oblastech, která jsou zatěžována hlukem z ulice a dalšími negativními vlivy. Díky systému filtrací je přiváděný vzduch zbaven venkovních nečistot a pomáhá vytvářet zdravé vnitřní prostředí.

Inteligentní ovládání domu

inteligentni ovladani domu Každý klient má rozdílné nároky na bydlení. Díky dnešním technologiím je možné za dostupnou cenu vybavit rodinný dům řídící centrálou domácí automatizace. Stačí k tomu zařízení iPhone®, iPad®, iPod® nebo Android Smartphone® a díky jednoduché aplikaci je možné v domácnosti téměř cokoliv ovládat. Systém domácí automatizace totiž dokáže efektivně nastavovat vytápění, stínění, osvětlení, zabezpečovací systém a mnoho dalších subsystémů. Majitelé domu se již nemusí obávat toho, že po odjezdu na dovolenou zůstala otevřená okna, dveře nebo rozsvícená světla.