Studie individuálního domu

Architektonická studie není výsadou pouze velkých projektů, ale je v podstatě první fází při plánování uvažovaného stavebního záměru. Ve spojení s architektem lze vytvořit koncept budoucího domu tedy dispoziční, provozní a funkční řešení, základní konstrukční principy či použití materiálů apod. , který bude vycházet z představ investora o bydlení, jeho prostorových nároků či místních podmínek.

Jak probíhá spolupráce s architektem?

Návrh domu pro někoho tzv na míru je proces kladení otázek a nalézání správných odpovědí. Architekt musí zjistit investorovu představu o bydlení ať už při jednáních v kanceláři nebo přímo na pozemku. Architekt předloží investorovi varianty řešení domu, investor si vybere návrh, který je mu nejbližší a ten architekt dopracuje do finální podoby tedy prostorové vizualizace domu zasazeného do pozemku. Investor by měl mít jasnou představu jak dům může po dostavění vypadat.

Co studie domu obsahuje?

Finální architektonická studie obsahuje grafickou část, tedy půdorysy, pohledy, umístění stavby na pozemku, vizualizace apod. a textovou část tedy popis architektonicko-urbanistického řešení, materiálně konstrukčního řešení, kapacit apod.

Jaká je cena za studii?

Odměna za zpracování architektonické studie domu se stanovuje vždy individuálně vzhledem ke konkrétním požadavkům investora a velikosti projektu.

Cena za studii rodinného domu do 150 m2 je mezi 30 až 40 tisíci korun.

Návazné projekční práce

Na studii by měla navázat činnost projektanta na dokumentaci pro stavební povolení, výběr dodavatele nebo realizaci stavby.