Konstrukční systém

Difuzně otevřená skladba

Skladba konstrukce neobsahuje na straně k interiéru parozábranu, ale vrstvu parobrzdy. Není tak zabráněno prostupu vodní páry konstrukcí směrem z interiéru do exteriéru. Dům může „dýchat“ a je tak vytvářené přirozené a zdravé mikroklima. Vodní pára přirozeně prostupuje skladbou obvodové konstrukce – skrz stěnu a minerální vatu ve fasádě.

Obvodová stěna  U = 0,16 W/m2.K

skladba obvodove steny

Plochá střecha  U = 0,16 W/m2.K

skladba ploche strechy

Šikmá střecha  U = 0,16 W/m2.K

skladba sikme strechy

Vnitřní příčka

skladba vnitrni pricky

Strop mezi podlažími

skladba stropu mezi podlazimi